De stamboom Pannekeet

Frans Pannekeet:

Deze stamboom start in 1650 te Noordscharwoude bij Willem Pietersz Pannekeet.

De Stamboom is met grote inzet mogelijk gemaakt door Jack Pannekeet te Volendam.

En met de inzet van velen die hun gegevens geleverd hebben of nog leveren.

Klik hier voor het volledige stamboom document.

Deze bladzijde gaat over het ontstaan van de naam en er is aandacht voor mijn familie in Alkmaar

Schilderij Darinkdelven 1745. Zoutwinning uit veen rond het jaar 1300. Het raffineren gebeurde in de zout- of pannekeet

Onze naam komt weg uit de veengebieden in West-Friesland. Toen er van inpoldering nog geen sprake was en zeewater zijn vrije gang kon gaan. In de nog niet ingepolderde gebieden werd aan zoutwinning gedaan. Na deze tijd wordt er zout geïmporteerd en er komen polders. Ook de Pannekeetpolder welke op oude kaarten uit 1800 is te zien. Daarna komt er de Pannekeetweg. De betekenis van onze naam heeft zijn begin rond 1300 waar zout werd gewonnen uit veen. 

Voordat in de 16e eeuw zout wordt geïmporteerd komt het zout weg uit de kuststreken van Zeeland, Holland en Noord Friesland. Het zout werd gewonnen uit veen. Dit veen, darink of derrie had een zouthoudende laag. Dit ontstond doordat buitendijkse gebieden geregeld volstroomden met zeewater. Bij eb werd dit zouthoudende veen uitgegraven. Dit wordt "delven" genoemd. Na de verbranding van het veen in open lucht werd de as naar zoutketen vervoerd. In deze keten werd zout gewonnen door te raffineren in een pan boven vuur. Deze zoutketen werden ook panneketen genoemd. In 1301 wordt voor het eerst gesproken over het bouwen van één pannekeet per perceel.  Link

Ook is er sprake van het raffineren van ruw zout in een zoutkeet of pannekeet  als er zout wordt geïmporteerd.

Er zijn in West Friesland veel asplekken gevonden waar men het veen verbrande om later te raffineren tot zout in de zoutkeet of pannekeet.  Link

* We zien in archieven dat de pan in de keet belangrijk is bij

  het zoutwinnen. (raffineren)  

* Er is in  andere oude stukken sprake van keetmeester,

  panneluide en Panneman. Mensen die werkzaam zijn in dit

  raffineren.

* Er is in oude archieven sprake van de verkoop of onder-

  pand van een pannekeete met pannen.

* In 1548 is sprake van huwelijkse voorwaarden waar wordt

  geschreven over het bezit van 2 panneketen. Hiernaast

  staat tussen haakjes "zoutketen" wat duidt dat dit het

  zelfde huis of keet was.

Voor het wettelijk verplichte jaar van 1811 werden achternamen op een andere manier vastgesteld. De achternamen werden gekozen naar herkomst of beroep. De herkomst was de plaats of bewoning waar je vandaan kwam en het beroep spreekt voor zich.  Het zal dus de beroepsnaam kúnnen zijn, het werken met de pan in de keet. Maar deze beroepsnamen worden hierboven al genoemd. Omdat er in oude stukken wordt gesproken over het bezit van een pannekeet zal de naam zijn ontstaan doordat iemand een pannekeet bezit.  

Het woord keet in oud woordenboek, werkplaats voor zuiveren zout.

Veengebieden in de eerste eeuwen.           

Foto onder:

Links mijn overgrootouders

Wilhelmus en Wilhelmina  Pannekeet.

Omstreeks 1890.

In het midden mijn zus Marieke in de Lindelaan. Omstreeks 1960

Rechts mijn opa en oma Jac en Roos Pannekeet. Omstreeks 1965.

Klik hier voor het verhaal

'Een eeuw de Lindenlaan'

van mijn vader Wim Pannekeet te Alkmaar.

www.pannekeet.info